• น้ำตะไคร้อัญชัญ/น้ำกระเจี๊ยบ

น้ำตะไคร้อัญชัญ/น้ำกระเจี๊ยบ


Lemongrass Juice and Rosella Juice.