• ชาดำเย็น/ชามะนาว/ชาเย็น/โอเลี้ยง

ชาดำเย็น/ชามะนาว/ชาเย็น/โอเลี้ยง


Iced coffee, Iced black coffee, Iced black tea and Iced thai tea.