122/128 หมู่ 6 หมู่บ้านเชียงใหม่เลคแลนด์
คลองชลประทาน,
โทรฯ 053-805497, 089-4335991,
089-4333883
เปิดบริการทุกวัน 09.30 - 15.30 น.
หยุดทุกวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของทุกเดือน